سیدنی، استرالیا

September 23, 2021

سیدنی، استرالیا

تزیا برخی از اولین ساختمان های آپارتمانی چند مسکونی را با فناوری مدولار در بریزبن، استرالیا، سیدنی، استرالیا و هنگ کنگ طراحی و ساخته است.این پروژه ها با به کارگیری روش های جایگزین جدید ساخت و ساز، بسیار سریع تر به پایان رسیدند و ثابت شد که هزینه کمتری نسبت به تکنیک های ساختمانی معمولی دارند.

 

آخرین مورد شرکت سیدنی، استرالیا  0